Reference: Volume 44A (1960), Part No. 1, Section 1, Page 1

Judgement Details


Date
08/01/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE FENECH ET. vs CARMELO BEZZINA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2261(F) TAL-KODICI CIVILI - INTERRUZZJONI - PRESKRIZZJONI - RINUNZJA - SERVIGI - TESTMENT
Summary
L-azzjoni ghall-hlas ta' kumpens ghal servigi hija suggetta ghall-preskrizzjoni ta' hames snin. Ghaldaqstant, l-azzjoni ta' min jippresta servigi lil persuna li mbghad mietet, biex jithallas tas-servigi minnu rezi lil dik il-persuna, avvolja dik il-persuna tkun hallietlu legat rimuneratorju fit-testment taghha bi hlas u kumpens ta' dawk is-servigi, hija preskrivibbli f'hames snin; ghax dik mhix azzjoni "ex testamento", f'liema kaz kien kollha l-preskrizzjoni taghha proprja, imma hija semplici "actio crediti"; ghax ir-rapport guridiku ta' debitu u kreditu nholoq bil-prestazzjoni tal-allegati servigi, u l-azzjoni hi bazata fuq dak ir-rapport, u mhux fuq it-testment. Id-dikjarazzjoni tat-testatur fit-testment tieghu, fis-sens li hu jhalli l-legat rimuneratorju bi hlas u kumpens tas-servigi,tammonta ghal rikonoxximent interruttiv tal-preskrizzjoni li tkun miexja, jew, skond il-kaz, ghal rinunzja ghall-preskrizzjoni ga kompjuta; u tibqa' operattiva "dietim" sakemm ma tigix revokata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info