Reference: Volume 43E (1959), Part No. 4, Section , Page 1126

Judgement Details


Date
29/09/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
ONOR. MABEL STRICKLAND, O.B.E. vs JOSEPH MICALLEF STAFRACE, B.A., LL.D.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"FAIR COMMENT" - "JUS RETORSIONIS" - DIFFAMAZZJONI - GUDIKAT - LIBELL
Summary
Komment, f'materja ta' ngurja bl-istampa, hu kostitwit minn espressjoni ta' opinjoni, u huwa l-illazzjoni li l-kittieb jigbed mill-fatti. U biex l-eccezzjoni ta' komment gust tista' tigi anki biss kunsidrata, hu mehtieg li tkun saret narrazzjoni sostanzjalment ezatta tal-fatti li fuqhom il-kommentikun bazat, biex b'dal-mod min jaqra jitqieghed fil-pozizzjoni li jkun jista' jaqbel jew ma jaqbelxmal-konkluzjonijiet li ghalihom ikun wasal il-kittieb. Biex ikun hemm il-gudikat, u hekk l-applikazzjoni tar-regola "non bis in idem", irid ikun hemm l-istess fatt fiz-zewg kawzi; u l-istess fatt ikun hemm meta jkun hemm l-istess atti u l-istess effett bl-elementi kollha kostituttivi tar-reat; mhixl-identita' tal-"azzjoni" li twassal ghad-divjet tal-"non bis in idem", imma l-identita' tal-"fatt"; b'mod li meta l-azzjoni penali l-gdida jkollha bhala oggett fatt li, ghalkemm konness ma' dak precedentement gudikat, jipprezenta "event" materjalment divers, li lanqas implicitament ma jkun gie valutat fl-ewwel process, ma jkunx hemm il-vjolazzjoni tal-gudikat. Ghaldaqstant, jekk l-imputat kienga gie kundannat bhala hati ta' reat ta' publikazzjoni ta' materjal sedizzjus, ma jistghax jinvoka l-gudikat f'kawza li ssirlu wara ghax b'dik il-publikazzjoni huwa offenda l-unur u r-riputazzjoni tal-persuna li pprocediet kontra tieghu bit-tieni kawza. Hija regola illi l-ezimenti tal-"jus retorsionis", bhala rinunzja da parti tal-Istat ghall-potesta' punittiva, ma hix applikabbli f'kaz ta' diffamazzjoni, jew attribuzzjoni ta' fatt determinat, bhala mezz tar-ritorsjoni, imma biss f'kaz ta' ngurja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info