Reference: Volume 43E (1959), Part No. 4, Section , Page 1124

Judgement Details


Date
01/08/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs PAOLO FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART.25 TAL-KODICI KRIMINALI - MINURI - RESPONSABBILTA' KRIMINALI
Summary
Fost ir-rekwiziti mehtiega biex wiehed ikun responsabbli ghall-kontravvenzjoni kommessa minn minuritaht it-tregija tieghu hemm dak li huwa kien fil-possibbilta' li bid-diligenza tieghu jimpedixxi l-kontravvenzjoni. Il-piz tal-prova ta' din in-negligenza jinkombi fuq il-Prosekuzzjoni; imma l-istessprova tiddependi, kwantu ghal mod li bih tigi stabbilita', mic-cirkustanzi tal-kaz. Imma, billi hija regola tal-procedura kriminali li l-prova trid tkun shieha u soddisfacenti, mhix prova ta' dan ir-rekwizit, fin-nuqqas ta' ammissjoni jew xi dikjarazzjoni ohra tal-imputat, is-semplici nformazzjonili hadd iehor jkun ta lill-Pulizija li l-imputat huwa missier it-tifel li kkommetta l-kontravvenzjoni, meta att tat-twelid, facilment producibbli, kien jistabbilixxi bl-ahjar mod il-paternita' tal-missier u l-eta' tat-tifel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info