Reference: Volume 73 (1989), Part No. 1, Section , Page 95

Judgement Details


Date
21/07/1989
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
ANTHONY CORESCHI vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA U L-MINISTRU TA' L-INTERN
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KANCELLAMENT TA' - KOSTITUZZJONI - KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA - LICENZJA - NULLITA TA' - REAT KRIMINALI - REGOLAMENTI TAT-TRAFFIKU - RIKORS - SMIGH XIERAQ
Summary
Ir-rikorrent talab dikjarazzjoni li r-Regolamenti 23 tal-Motor Vehicles Regulation 1948 jilledi d-dritt tieghu ghal smigh xieraq minn qorti imparzjali u indipendenti kif protett mill-artikolu 39 tla-Kostituzzjoni. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talba tar-rikorrent. Il-Qorti Kostituzzjonali rriformat u ddikajrat li l-imsemmmi regolament kien jilledi d-drittijiet protetti protetti taht l-artikolu 39(1) tal-Kostituzzjoni. Meta imputat ihoss li gew ivvjolati d-drittijiet fundamentali tieghu, l-fatt biss li hu ma jqajjimx kwistjoni kostituzzjonali quddiem il-Qorti kriminali biex din taghmel ordni ta' riferenza, imma jaghzel li jaghmel rikors quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Civili majwasslux ghan-nullita' ta' dak ir-rikors. Ghat-tenur tar-Regolament 23 maghzul taht l-Ordinanza dwar ir-Regolament tat-Traffiku (Kap. 65) il-Kummissarju jista', fil-kaz ta' ksur tar-regolamenti u l-ligijiet, jissospendi jew jikkancella licenzja. Dan il-Kummissarju tal-Pulizija jista' jaghmlu metatigi stabbilita l-assistenza tar-reat konsistenti fil-ksur fuq imsemmi. Ghalhekk id-determinazzjonita' l-assistenza tar-reat mill-Kummissarju nnifsu tikser il-garanzija kostituzzjonali ghal smigh xieraq minn Qorti imparzjali u indipendenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info