Reference: Volume 43E (1959), Part No. 4, Section , Page 1004

Judgement Details


Date
13/03/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs EDGAR GRIXTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 6(B) TAL-ORIDINAZA TAL-EMERGENZA NO. 1 TAL-1958 - ART. 94 TAL-KODICI KRIMINALI - INSULTI LILL-PULIZIJA - KSUR TAL-PACI PUBLIKA - PIENA
Summary
L-ordinanza tal-emergenza nru. 1 tal-1958 tikkontempla r-reat ta`min igib ruhu b'modtali li jista` jgib ksur tal-paci publika. Din l-imgieba ghandha tigi kunsidrata fil-kwadru tac-cirkustanzi; u jekktkun tikkonsisti fi kliem ingurjuz lill-membri tal-Pulizija filwaqt lijkunu jaqdu d-dmirijiet taghhom, u fic-cirkustanzi dawn il-kliem setghu jgibu ksur tal-paci publika, hemm dan ir-reat taht il-Ligi tal-Emergenza. Imma dan hu r-reat gravjuri, li jassorbixxi l-iehor attribwit lill-imputat ta` ngurji lill-Pulizija, uhuwa punibli skond dik l-Ordinanza. Mhix f'lokha l-osservazzjoni li di il-ligital-emergenza aktarx riedet tiddikjara certi reati specjali, mentri r-reat ta` insult lill-membri tal-Pulizija kien kopert bil-ligi ordinarja; ghax irr-eat ta` ksur tal-paci publika huwa reat specalikontemplat mil-ligi tal-emergenza, ghad li l-mezz li bih jigi perpetrat jista` jkun imsemmi fil-ligiordinarja. Ghalhekk ukoll hija inattendibbli l-osservazzjoni li l-Qorti jmissha applikat piena aktar miti minn dik prekritta mil-ligi tal-emergenza; u l-Qorti tal-Appell, fuq l-istregwa tal-gurisprudenza in propzitu, li ilha zmien, ma tvarjax il-piena nflitta mill-Ewwel Qorti, meta din ma kunx kontra l-ligi jew manifestament oppresiva.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info