Reference: Volume 79 (1995), Part No. 5, Section 2, Page 1632

Judgement Details


Date
07/07/1995
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs FRANCIS AQUILINA U PATRICK XERRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONFISKA TA` VETTURA - PROBATION - SERQ
Summary
Il-konfiska ai termini ta` l-artikolu 23(1) tal-Kodici Kriminali ta` strument li serva sabiex delittisir hija konsegwenza tal-piena stabblita mil-ligi ghad-delitt anke jekk din il-konfiska ma tkunx espressament imsemmija fil-ligi; ghaldaqstant il-prassi fil-Qorti taghna dejjem kienet li anqas hemmbzonn li tali konfiska tigi espressament imsemmija fis-sentenza, ghax tali konfiska ssehh awtomatikament purche` li l-istrument in kwistjoni jkun gie esebit taht l-awtorita` tal-Qorti. Bl-applikazzjoni ta` l-emendi introdotti fil-Kap. 152 bl-Att nru. 1 ta` l-1993, nonostante li conditional jew unconditional discharge, jew probation mhumiex meqjusa bhala a conviction, dan ma jolqotx l-applikabilita` ta` l-artikolu 23 tal-Kodici Kriminali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info