Reference: Volume 37B (1953), Part No. 1, Section 2, Page 430

Judgement Details


Date
12/01/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CATERINA BONELLO vs MARIA BONACI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AVVJAMENT - BOARD TAL-KERA - HANUT - KOMPETENZA - LOKAZZJONI - ZGUMBRAMENT
Summary
Jekk il-kuntratt ta' lokazzjoni jkollu bhala oggett hanut bhala "bare premises", huwa kompetenti biex jiehu konjizzjoni ta' kawza ghall-izgumbrament ta' l-inkwilin minn dak il-fond il-Board tal-Kera;mentri jekk dan il-hanut ikun mikri flimkien ma' l-avvjament tieghu, huwa kompetenti t-tribunal ordinarju. L-ezistenza ta' lampi u vetrini fil-post adibit bhala hanut, ga uzat bhala hanut, u lokat biex jigi uzat bhala hanut, ma tirrendix il-lokazzjoni ta' dak il-hanut bhala lokazzjoni ta' hanut ammobilit, ammenokke' l-oggetti li jkunu fil-hanut ma jkunux dawk necessarji ghall-avvjament partikulari li wkoll ikun gie trasferit. Biex kuntratt ta' lokazzjoni ma jigix ritenut li jaqa' taht il-kompetenza tal-Board tal-Kera, hemm bzonn illi anki l-avvjament ikun jifforma oggett tal-kuntratt. Mhuxbilli wiehed ihalli ftit oggetti fil-post, b'daqshekk ikun qieghed jikrieh bhala "business concern".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info