Referenza: Volum 37B (1953), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 411

Dettalji tas-Sentenza


Data
14/12/1953
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
ANTONIO XUEREB vs MARIA XUEREB
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ABBANDUN - ART. 48 U 54 TAL-KODICI CIVILI - DEBITU KONJUGALI - INGURJI GRAVI - SEPARAZZJONI PERSONALI
Fil-Qosor
Biex l-abbandun tal-konjugi jista' jaghti lok ghas-separazzjoni personali, mhux bizzejjed li jkun hemm l-allontanament materjali mid-dar konjugali, imma jehtieg illi dak l-allontanament ikun minghajrgusta kawza, u illi jipprolunga ruhu minghajr gusta kawza ghal sentejn jew izjed. Imma jekk fiz-zmien ta' l-allontanament kien hemm xi perijodu li fih kien hemm pendenti proceduri ta' separazzjoni personali, dak il-perijodu ma ghandux jigi komputat fil-kalkolu tas-sentejn. B'mod li, jekk il-mara tkun allontanat ruhha bla raguni tajba mid-dar ta' zewgha, u fiz-zmein li damet boghod minn dik id-dar hija ghamlet xi proceduri ta' separazzjoni personali kontra zewgha, iz-zmien li damet sejra l-kawza tas-separazzjoni, avvolja l-ezitu taghha jkun sfavorevoli ghall-mara, ma ghandux jigi komputat fis-sentejn, ghax fil-pendenza tal-kawza tas-separazzjoni l-ligi taghti lill-mara, sija jekk attrici kemm jekk konvenuta, id-dritt li titbieghed mid-dar ta' zewgha sakemm iddum il-kawza tas-separazzjoni,dritt li l-ligi taghtiha inkondizzjonatament, u ghalhekk fiz-zmien li damu sejrin dawk il-procedurihija kellha raguni tajba biex toqghod imbieghda mid-dar konjugali. Imma l-abbandun u l-persistenzafl-abbandun ghal zmien twil bla raguni tajba jikkostitwixxi ingurja gravi, jekk l-abbandun fic-cirkustanzi tal-kaz ikollu karattru ingurjuz; u ghalhekk dak l-abbandun li ma jikkostitwix motiv ta' separazzjoni minhabba li ma damx sentejn jew izjed, jista' jiggustifika t-talba ghas-separazzjoni jekkikollu karattru ingurjuz. U dik l-ingurja tkompli tikber bl-akkuzi li tkun ghamlet il-mara kontra r-ragel fil-kawza tas-separazzjoni u li fiha dawk l-akkuzi rrizultaw li mhumiex veri. Il-fatt li l-mara tichad lir-ragel id-debitu konjugali kapriccjozament jikkostitwixxi wkoll ingurja gravi li tiggustifika t-talba tieghu ghas-separazzjoni personali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni