Referenza: Volum 37B (1953), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 403

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/12/1953
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
MARY GULIA vs STELLA SANT FOURNIER NE ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KJAMATA FIL-KAWZA - LIKWIDAZZJONI TA' L-ISPEJJEZ LEGITTIMI - PROTEST LAWDATORJU - RETRATT - RIVENDIZZJONI - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Fil-Qosor
Ghalkemm ir-retraent, f'kawza li jaghmel biex issirlu r-rivendizzjoni tal-fond minnu rkuprat, ma jitlobx dikjarazzjoni fis-sens li r-retratt minnu ezercitat huwa validu skond il-ligi, dik id-dikjarazzjoni, skond il-gurisprudenza recenti, ghandha tiftiehem virtwalment kompriza fit-talba tar-rivendizzjoni. Ghalkemm il-likwidazzjoni ta' l-ispejjez legittimi dovuti lir-retrattarju ma tigix sostanzjata fil-kawza, dana ma jipprekludix li ssir ir-rivendizzjoni mitluba; izda dejjem wara li tkun saret dik il-likwidazzjoni u jkunu thallsu dawk l-ispejjez. Min jezercita l-irkupru jista' jezercitah kontra x-xerrej originarju u kontra t-terz possessur, meta l-fond irkuprat ikun gie trasferit mix-xerrejlil persuna ohra; u dan avvolja r-retraent kien jaf li x-xerrej ittrasferixxa l-fond lit-terz possessur; purke' dan it-trasferiment ma jkunx gie lilu notifikat b'att gudizzjarju. Izda l-prezenza tat-terz possessur hija necessarja fil-kawza, billi hadd hliefu ma jista' jigi kundannat jaghmel ir-rivendizzjoni mitluba fl-att tac-citazzjoni. Imma jekk it-terz possessur isib ruhu ko-involt fil-kawzaghax ma giex avzat mix-xerrej originarju bl-irkupru ezercitat kontra tieghu jew bl-interpeljazzjonili tkun saritlu biex jaghmel ir-rivendizzjoni, b'mod li t-terz possessur ma kellux l-opportunita' li jezamina preventivament il-pozizzjoni tieghu u eventwalment jaderixxi qabel il-kawza ghar-rivendizzjoni, huwa ma jidherx li ghandu jigi kundannat ihallas l-ispejjez gudizzjarji, jekk jaghti xi eccezzjonijiet fil-kawza li jirrizultaw gustifikati, u ma jipprovokax spejjez zejda. Imma jekk dak it-terz possessur jitlob is-sejha fil-kawza ta' xi persuna li ggarantietlu l-bejgh li sarlu, u dik il-kjamata fil-kawza tkun inutili, ghax protest lawdatorju kien bizzejjed, l-ispejjez tal-kjamat fil-kawzaghandu jbatihom it-terz possessur.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni