Reference: Volume 37B (1953), Part No. 1, Section 2, Page 440

Judgement Details


Date
20/02/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED, CAMILLERI LUIGI A.
Parties
NEG. JOSEPH DARMANIN vs NEG. JOSEPH SCEMBRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2001, 2003, 1230 (3), 1216 U 1218 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - DEPOZITU - FORZA MAGGURI - OFFERTA VALIDA - PROVA
Summary
Id-depozitarju huwa obligat juza, fil-kustodja tal-haga depozitata ghandu, dik id-diligenza li bihahuwa soltu jiehu hsieb ta' hwejgu, u mhux necessarjament dik id-diligenza li wiehed ghandu juza ta'missier tajjeb tal-familja. Id-depozitarju huwa tenut ghad-dolo u kolpa gravi avvolja huwa jkun accetta li jzomm il-haga b'depozitu bil-patt li ma jkunx responsabbli ghall-hsarat li jista' jigri fil-haga. Jekk id-depozitarju jinvoka l-kaz fortuwitu bhala motiv ta' l-ezenzjoni tieghu mill-hsara lissofri l-haga depozitata, il-prova tal-kaz fortuwitu hija mixhuta fuqu. Id-depozitu mhux validu jekk ma tkunx tigbor fiha d-debitu kollu. Ghalkemm il-ligi fid-dispozizzjoni li tidetta din ir-regola,tikkontempla debitu ta' somma ta' flus, l-istess regola hija applikabili b'annalegija ghal debiti ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info