Reference: Volume 37B (1953), Part No. 1, Section 1, Page 325

Judgement Details


Date
13/11/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
WISQ NOBBLI KONTI BERNARDO MANDUCA PISCOPO MACEDONIA ZAMMIT vs GELTRUDE CHALMERS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 10 (A) TAL-KAP., 109 U ART. 1696 (E) TAL-KAP.23 - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI - MOROZITA FIL-HLAS TAL-KERA
Summary
L-inkwilin ma jistax jippretendi li jzomm il-kera biex jithallas jew jikkompensa kreditu minnu pretiz kontra l-lokatur, jekk ma jkunx wiehed mill-kazi li fihom il-ligi tippermetti lill-inkwilin li jzomm il-kera, jew jekk il-kreditu tieghu ma jkunx likwidu. Jekk il-konduttur jinsisti fir-rifjut tieghu li jhallas il-kera minhabba dik il-pretensjoni tieghu, huwa jinkorri fil-morizita' kontemplata mill-ligi biex huwa jiddekadi mill-lokazzjoni. Il-ligi specjali tal-kera tikkuntenta bil-morozita' "fil-kors tal-kiri ta' qabel", minghajr ma tkompli tirrestringi t-terminu ghall-ahhar kirja precedenti, mentri l-ligi ordinarja trid espressament il-morozita' maturl l-ahhar kirja, u ghalhekk tirrestringi l-effett u l-konsegwenza guridika tal-morizita' ghall-ahhar terminu tal-kirja immedjatament precedenti, u mhux ta' qabel ukoll.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info