Reference: Volume 37B (1953), Part No. 1, Section 1, Page 390

Judgement Details


Date
07/12/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELA MICALLEF vs GERARDA DAGRI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KJAMATA FIL-KAWZA - KORREZZJONI - KUNTRATT - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA"
Summary
Meta tintalab il-korrezzjoni ta' kuntratt, hemm bzonn li fil-kawza jkunu parti dawk kollha li kienuparti fil-kuntratt originali li tieghu tintalab il-korrezzjoni, u ta' l-eredi jew ta' l-eredita' ta'xi kontraent originali li jkun mejjet. L-istess partecipazzjoni fil-kawza tal-kontraenti kollha originali hija mehtiega fil-kaz ta' domanda ghal dikjarazzjoni preambula ghal dik il-korrezzjoni fil-kuntratt. Ghaldaqstant, jekk fil-kawza ma jkunux gew imharrkin dawk il-kontraenti originali kollha,u l-eredi jew l-eredita' ta' xi kontraent mejjet, hemm lok ghall-liberazzjoni "ab observantia" mhuxbiss mid-domandi li ghandhom x'jaqsmu mal-korrezzjoni mitluba, imma anki mid-domanda ghad-dikjarazzjoni preambula ghal dik il-korrezzjoni. U ma hux il-kaz li l-irritwalita' tal-gudizzju tigi rimedjata bil-kjamata fil-kawza, f'kaz simili, tal-persuni li ma gewx imharrkin; ghaliex in-necessita' tal-prezenza ta' dawk il-kontraenti li ma gewx imharrkin kienet tezisti sa mill-bidu tal-gudizzju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info