Reference: Volume 37B (1953), Part No. 1, Section 1, Page 381

Judgement Details


Date
30/11/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MARIA COSSAI PR. ET NE. vs EMMANUELE COSSAI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - SENTENZA - TRANSAZZJONI
Summary
Jekk f'kawza ta' alimenti li taghmel il-mara kontra r-ragel, ir-rata alimentarja pagabili mill-maramir-ragel tigi stabbilita bi transazzjoni minghajr ma jsiru provi dwar il-mezzi tar-ragel u l-bzonnijiet tal-mara, u tinghata sentenza in bazi ghal dik it-transazzjoni, jibqa' dejjem li l-pensjoni alimentarja hija dovuta "officio judicis", u ghalhekk anki dik il-pensjoni alimentarja hija suggetta ghar-revizjoni minhabba kambjament fil-mezzi tar-ragel u fil-bzonn tal-mara. Imma minhabba l-fatt lima sarux provi biex giet fissata dik ir-rata alimentarja, mhix fattibili l-indagini li soltu ssir f'kawza li taghmel il-mara ghall-awment tal-pensjoni alimentarja, ta' raffront bejn dak li rrizulta fil-kawza ta' qabel, kwantu ghall-bzonn u l-mezzi, u dak li jirrizulta fil-kawza pendenti ghar-revizjoni tar-retta alimentarja. Ghalhekk, f'kaz simili, il-gudikant ghandu jara jekk fil-kawza l-gdida giex pruvat li kiber il-bzonn u/jew kibru l-mezzi ta' l-alimentand u ta' l-alimentant rispettivament,bla ebda possibilita' ta' raffront mal-kawza precedenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info