Reference: Volume 37B (1953), Part No. 1, Section 2, Page 478

Judgement Details


Date
04/05/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
ANTHONY RICHARD COLLEJA NE. vs JOSEPH MAMO PR. ET NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1436 TAL-KAP. 23 - BEJGH - DANNI - NUQQAS TA' KONSENJA TAL-MERKANZIJA
Summary
Id-danni kontrattwali ghandhom funzjoni riparatrici, u ma ghandhomx ikunu strument ta' piena lill-kontraent inadempjenti jew ta' lukru indebitu favur il-kontraent l-iehor, imma biss reintegrazzjoni tal-patrmonju tad-danneggjat fil-mizura li ikun sofra d-danni. Fil-kazijiet kollha, il-bejjiegh ghandu jigi kundannat ghall-hlas tad-danni, jekk ix-xerej ikun bata hsara bin-nuqqas tal-kunsinna tal-haga fiz-zmien miftiehem. Il-principju normali hu dak li d-dannu hu determinat mid-differenza bejn il-prezz stipulat u l-prezz tas-suq fiz-zmien li fih kellha ssir il-konsenja; ghalkemm jista' jkun hemmxi kazi singoli li fihom ikun hemm lok ghal varjazzjoni ta' dan il-principju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info