Reference: Volume 37B (1953), Part No. 1, Section 2, Page 502

Judgement Details


Date
12/06/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
VICTOR PACE NE. vs ANTONIO TERRANOVA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1553 U 1555 TAL-KODICI CIVILI - ASSOCJAZZJONI - CESSJONI - DENUNZJA - EKWIPOLLENZA - KOMUNJONI TA' INTERESSI - KONTIJIET - LIKWIDAZZJONI
Summary
Ic-cessjonarju ma jistax, kwantu ghat-terzi, jezercita d-drittijiet tieghu ta' cessjoni hlief wara li tkun giet notifikata c-cessjoni lid-debitur b'att gudizzjarju, minnu nnifsu jew mic-cedent. Din id-denunzja, pero' ma hix mehtiega jekk id-debitur ikun accetta c-cessjoni. Jekk issir domanda ghar-rendiment tal-kontijiet ta' assocjazzjoni kummercjali, u jirrizulta li bejn il-kontendenti kien hemmsemplici stat ta' komunjoni ta' interessi, it-talba tista' tigi milqugha bil-kriterju ta' l-ekwipollenza. Ghax jekk hemm id-dritt ghal likwidazzjoni hemm bilfors ukoll stat ta' komunjoni ta' interessi, allura hemm dritt ghar-rendikont.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info