Referenza: Volum 37B (1953), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 276

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/06/1953
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
EDWARD LOUIS GALEA ET vs AVUKAT DR EDOARDO VASSALLO NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL - ART. 207 (3) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DEPOZITU - DIGRIET TA' DEZERZJONI - GUDIKAT - NULLITA' - RIAPPUNTAMENT
Fil-Qosor
Meta tigi nsejha l-kawza u ma jidherx l-appellant u lanqas id-difensur tieghu, il-Qorti tista` tiddikjara b'digriet id-dezerzjoni ta` l-appell. Dak id-digriet m'huwiex null billi l-appellant ma jkunxdeher minhabba mard. Gahx il=ligi, meta taghti lill-Qorti din il-fakolta`, ma taghmel ebda distinzjoni; u lill-appellant taghtih ir-rimedju kontra din id-dezerzjoni, billi taghtih il-fakolta` li jitlob ir-riappuntament tal-kawza minghjar ebda necessita` li jiggustifika n-nuqqas ta` dehra teighu meta giet imsejha l-kawza. Izjed u izjed l-appellant ma jistax jattakka bhal null dak id-digriet jekkhuwa jkun talab ir-riappuntament tal-kawza; ghax minjitlob ir-riappuntament implicitament jirrikonoxxi d-dezerzjoni. Jekk imbaghad id-digriet tad-dezerzjoni jkun gie mpunjat b'citazzjoni fuq il-motiv addott f'dik ic-citazzjoni u "ghal kull motiv iehor validu fil-ligi", u d-digriet f'dik ic-citazzjoni ma jkunx gie annullat, hemm raguni ohra ghaliex dak id-digriet ma jistx jigi mpunjat, u cjoe` l-ostakolu tal-gudikat li bih giet rigetttata t-talba tan-nullita` tad-digriet; u dan avvolja l-kawzali li tigi addotta in segwitu ma kienetx issemmiet fic-citazzjoni precedenti. L-ispejjez li ssemmi l-ligi ghar-riappuntament ta` kawza dikjarat dezerta huma dawk kagunati bin-nuqqas ta` dehra ta` l-appellant, u mhux il-garanzija jew depozitu li jakkompanjaw il-peizzjoni ta` l-appell.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni