Reference: Volume 37B (1953), Part No. 1, Section 1, Page 318

Judgement Details


Date
06/11/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ANGELA SULTANA vs SALVATORE BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1014, 1015 (1), 2256 (1) U 2256 (2) TAL-KODICI CIVILI - BZONNIJIET TAD-DAR - INTERRUZZJONI - MANDAT - MARA - NULLITA' - OBBLIGAZZJONI - PRESKRIZZJONI - RINUNZJA
Summary
Kull konvenzjoni maghmula minn mara mizzewga minghajr il-kunsens jew intervent ta' zewgha, jew minghajr awtorizzazzjoni tal-Qorti kompetenti, hija nulla, salv il-kaz ta' mara li tezercita l-merkatura.Imma dan il-kunsens tar-ragel huwa prezunt dwar il-konvenzjonijiet tal-mara ghall-bzonnijiet tad-dar, ordinarji u ta' kuljum. U meta l-mara tikkuntratta dwar dawn il-bzonnijiet, hija tobliga lir-ragel, u mhux lilha nfisha, bhala mandatarja tieghu. Fil-kaz ta' dawn is-somministrazzjonijiet, il-preskrizzjoni, fin-nuqqas ta' interruzzjoni taghha, tolqot l-azzjoni ghas-somministrazzjonijiet anterjuri ghaz-zmien preskrizzjonali, b'inkejja tal-kontinwita' taghhom; ghax kull partita jew somministrazzjoni tifforma kreditu ghaliha. Il-mara, minghajr kunsens espress tar-ragel, ma tistax tirrinunzjaghall-preskrizzjoni li tkun ga' kompjuta u li tkun tifforma dritt akkwizit ta' zewgha; ghax dik ir-rinunzja timporta aljenazzjoni ta' dritt; u ghalhekk il-mara li tircievi kont tas-somministrazzjonijiet u tapprovah, wara li tkun ga' kompjuta l-preskrizzjoni, ma taghtix lok ghat-trasformazzjoni tal-preskrizzjoni ta' dawk is-somministrazzjonijiet. li hija ta' 18-il xahar, f'ohra bazata fuq dik l-approvazzjoni, li hija ta' hames snin. Imma l-mara, mill-banda l-ohra, tista' tinterrompi l-preskrizzjoni qabel ma din tkun ghalqet, bis-sahha tal-mandat tacitu li ghandha minn zewgha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info