Reference: Volume 79 (1995), Part No. 5, Section 2, Page 1607

Judgement Details


Date
30/06/1995
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH GALEA (APP. 1/95)
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONTENUT TA` RIKORS TA` APPELL
Summary
Stante li l-Kodici Kriminali ma fih ebda disposizzjonijiet ta` natura generali li jirregolaw certi eccezzjonijiet bhalma hemm fil-Kodici ta` Organizzazzjoni u Procedura Civili, l-eccezzjoni tan-nullita` tar-rikors ta` appell tista` tigi ssolevata mill-partijiet f'kull stadju tal-proceduri. Ir-raison d'etre ta` l-artikolu 419(1) (a) (b) (c) huwa s-simplifkazzjoni u l-kjarezza, il-legislatur ried li r-rikors ta` appell ghandu jkun redatt b'tali mod li mill-ewwel ipoggi kemm lill-Qorti kif ukoll lill-intimat fil-posizzjoni li jkunu jafu ezatt x'inhuma l-fatti kollha essenzjali, minn x'hiex qed jilmenta l-appellant u x'inhu jitlob. Il-vot tal-ligi ma jkunx sodisfatt jekk dawn ikunu sparplajati'l hawn u 'hinn bm'od li wiehed irid joqghod jistad ghalihom biex forsi jindividwahom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info