Reference: Volume 37B (1953), Part No. 1, Section 1, Page 226

Judgement Details


Date
15/06/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ANNA GALEA vs ANTONIO ABELA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1595, 1596, 1597, 1509 (B), 1706 (3), U 1510 (1) (A), TAL-KODICI CIVILI - DRITT TA' RITENZJONI - PREFERENZA - RETRATT
Summary
Mid0dipozizzjonijiet tal-ligi li jirrigwardaw id-dritt tal-preferenza fit-trasferiment ta` l-utili dominju jew tad-dirett ghandu d-dritt tal-preferenza fil-kaz biss ta` traferiment ta` l-utili dominjujew tal-miljormenti b'titolu ta` bejgh, ta` dazzjoni "in solutum", jew ta` subenfitewsi, u b'dak id-dritt huwa sperimentabili kontra kwalunkwe kompropretarju, konasngwineu jew vicin, izda l-istess dritt icedi fil-konfront tal-komproprjetrju fl-tili domiju traferit, billi dan gahndu jigi preferit ghall-padrun dirett. L-istess dritt ta` preferenza huwa koncess lill-enfitewta fit-trasferiment tad-direttdominju b'titolu ta` bejgh jewta` dazzjoni "in solutum"; izda dan id-dritt jigi nieqes fil-konfont tal-komproprjetarju tad-dominju "fil-konfront tal-padrun dirett"; u l-padrun dirett ghandu d-dritt tal-preferenza fit-transferiment tad-dominju dirett "fil-konfornt ta` l-enfitewta". Imma meta l-konkors ikun, mhux bejn padrun dirett u enfitewta, imma bejn zewg koenfitewti, in rigward ghat-trasferiment ta` parti mill-utili dominju, kull wihed ghandu favur teighu dritt pozjuri ghad-dritt tal-preferenza koncess lill-padrun dirett relativament ghal dak it-trasferiment; izda dik il-pozjorita` deducibili kontra l-padrun dirett tista` tigi ezercitata biss fil-konfront tieghu, jigifieri fil-kaz ta` ezercizzju tad-dritt tal-preferenza da parti tieghu, u bl-iskop li jigi mwaqqa` dak id-dritt; u ghalhekk, bejn dawk iz-zewg konkorrenti fil-konfornt ta` xulxin mhux il-kaz ta` dritt ta` preferenza;u ghalhekk ma jistax wiehed minnhom jakkampa d-dritt ta` ritenzjoni kontra l-iehor li jkun ezercitad-dritt ta` rkupru. Bejn zewg komproprjetarji fl-utili dominju aljent ghandu jipprevali d-dritt ta`min ihallas cens akbar - apparti min titioli ohra ghall-irkupru.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info