Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 3, Page 1102

Judgement Details


Date
02/05/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
JOHN MUSCAT vs BENNY MIZZI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT - ATT TA' KUMMERC - KUNDANNA - SOLIDARJETA'
Summary
L-attur ottjena sentenza f'gudizzju separat fejn il-konvenuti gew ikkundannati jaghmlu xoghlijiet ufin-nuqqas l-attur stess gie awtorizzat li jaghmel ix-xoghlijiet huwa a spejjez taghhom. L-attur agixxa biex jiehu sentenza biex il-konvenuti jigu kkundannati jirrifondu l-ammont lilhom avvanzat. Il-Qorti ta' l-Appell irrevokat is-sentenza ta' l-ewwel Qorti u kkundannat lill-konvenuti solidalmentli jhallsu. Riflessjonijiet utli u interessanti dwar atti ta' kummerc.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info