Referenza: Volum 35A (1951), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 232

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/12/1951
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Partijiet
CARMELO GAUCI BIANCHI vs EMMANUELE SULTANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"BOARDS" - APPELL - ART. 21 (2) TAL-KAP. 109, U ART. 779 U 262 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - BOARD TAL-KERA - EZEKUZZJONI - KOMPETENZA - SENTENZA - ZGUMBRAMENT
Fil-Qosor
L-ezekuzzjoni tas-sentenzi ghandha tigi ordnata mill-istess qrati li jkunu ippronunzjawhom; u minn dan il-principju jitnissel il-principju l-iehor illi dawk l-istess qrati li ghandhom is-setgha jaghtul-ezekuzzjoni lill-gudikati taghhom ghandhom ukoll il-poter jordnaw in-non-ezekuzzjoni, jew anki r-revoka, ta' dawk il-gudikati. Ghaldaqstant kwalunkwe kwistjoni li tista' tqum dwar l-ezekuzzjoni ta' sentenza ghandha tigi deciza mill-enti gudizzjarju li jkun gie nvestit mill-ligi bil-poter kompetenzjali sabiex jaghti kors ezekutiv ghal dik l-istess sentenza. Konsegwentement, kwistjoni li tqum dwar ir-revoka ta' mandat ta' zgumbrament li jkun gie ottenut b'ezekuzzjoni ta' sentenza moghtija mill-Board tal-Kera hija ta' kompetenza ta' dak il-Board, u mhux tat-tribunali ordinarji. Il-procedurastabbilita mill-ligi fis-sens illi l-Qorti ta' l-Appell ghandha tigi adita permezz ta' rikors biextiddecidi liema Qorti hija kompetenti meta jkun hemm dikjarazzjoni ta' inkompetenza minn wahda mill-Qrati Superjuri "ratione materiae", hija applikabili biss fil-kaz ta' kompetenza bejn Qorti ta' Gurisdizzjoni Superjuri u ohra ta' l-istess gurisdizzjoni, u mhux bejn wahda minn dawk il-Qrati u wiehedmill-"Boards". Ghalhekk, meta Qorti Superjuri, tiddikjara ruhha inkompetenti "ratione materiae", ghax tirritjeni li huwa kompetenti l-Board tal-Kera, dik il-procedura mhix applikabili.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni