Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 1, Page 226

Judgement Details


Date
10/12/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
RIKORS TA' NUTAR DR. ANTONIO GALEA vs ONOR. LOUIS GALEA, LL.D., NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 50 (1) (E) TAL-KAP. 92. - DOTA - KITBA TAZ-ZWIEG - PRATTIKA TAN-NUTARI - QORTI TAR-REVIZJONI TA' L-ATTI NOTARILI
Summary
In-nutar li jircievi att ta' kitba taz-zwieg jew ta' kostituzzjoni ta' dota ghandu l-obligu li, fi zmien hmistax-il gurnata, jaghti nota tieghu lid-Direttur tar-Registru Publiku biex tigi nsinwata; liema nota, fost affarijiet ohra, irid ikun fiha deskrizzjoni bir-reqqa tal-hwejjeg li fuqhom ikun l-att u tal-valur taghhom, meta dan il-valur jista' jigi determinat mill-att. Il-ligi ma taghmel ebdadistinzjoni; u ghalhekk dana l-obligu tan-nutar, li jaghmel din id-deskrizzjoni bir-reqqa fin-nota ta' l-insinwazzjoni, ma jigix nieqes billi l-oggett tad-dota jkun jikkonsisti f'effetti mobili u mhuxfi stabili, jew billi l-gharusa tkun id-dotat lilha nfisha u mhux tkun giet lilha kostitwita dota minn hadd iehor. Prattika tan-nutari ma tiswiex meta tkun kontra dispost espress tal-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info