Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 1, Page 77

Judgement Details


Date
28/04/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., BORG GORG, MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
FRANCESCO SCIFO DIAMANTINO vs DR. PAUL MALLIA ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 10 TAL-KAP. 109 - ART.1703 TAL-KODICI CIVILI - LOKAZZJONI - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 327 TA' L-1945 - RILOKAZZJONI - SULLOKAZZJONI
Summary
Skond il-ligi kif kienet qabel ma harget in-Notifikazzjoni tal-Gvern nru. 327 ta' l-1945, il-kerrejfil-kors tal-lokazzjoni originali, fin-nuqqas ta' divjet espress fil-kuntratt tal-kirja, kien jista' jjissoloka l-fond, jew icedi l-lokazzjoni tieghu, anki minghajr il-kunsens tas-sid. Imma jekk huwa ikun ghamel uzu minn dak id-dritt minghajr il-kunsens tas-sid, dan kellu d-dritt li ma igeddidluxil-lokazzjoni meta tispicca l-kirja originaliIn-Notifikazzjoni tal-Gvern nru. 327 ta' l-1945 irrestringiet id-dritt tas-sid li jopponi ruhu ghar-rilokkazzjoni, billi kkoncediet lill-kerrej jew xi membri tal-familja tieghu jibqghu jghammru gewwa l-fond f'parti minnu. Imma jekk is-sullokazzjoni tkunsaret "in toto", dik ir-restrizzjoni ma hix applikabbli, u fil-kaz jibqa' regolat mill-ligi kif kienet qabel il-hrug ta' dik in-Notifikazzjoni. Ghaldaqstant, anki wara l-hrug ta' dik in-Notifikazzjoni, l-inkwilin li fil-kuntratt tal-lokazzjoni ma jkunx gie inibit milli jissolloka jew icedi l-lokazzjoni, jista' jissulloka l-fond minghajr il-kunsens tas-sid "in toto", imma jibqa' shih id-dritt tas-sid li meta tispicca l-lokazzjoni jirrifjuta li jgedded lill-kerrej il-lokazzjoni li tkun spiccat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info