Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 1, Page 67

Judgement Details


Date
13/04/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A.
Parties
MARIA GIOVANNA VELLA vs ARTURO GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 506, 484 U 485 TAL-KODICI CIVILI - INTERKJUZURA TAL-FOND - KONSORZJU - PASSAGG - PRESKRIZZJONI - RETRATT - SERVITU' - VICINANZA
Summary
Min jippossjedi kwota ideali ta' wirt uwa kompossessur mal-werrieta l-ohra f'kull wiehed mill-fondili jidhlu f'dak il-wirt: u bhala tali, u bis-sahha ta' dak il-pussess "pro indiviso", huwa jista' jezercita d-dritt ta' l-irkupru fuq fond li l-pussess tieghu jaghti d-dritt ta' retratt fuq il-fond mibjugh; u dan avvolja r-retraent ma jkunx hlief kompressur tal-fond li bih irid jirkupra, u wkoll anki jekk fil-qasma eventwali ta' l-eredita dak il-fond li bih ikun irkupra jkun jezisti fil-mument tal-bejgh li jaghti lok ghall-irkupru. Is-servitu' ta' passagg ma tistax tigi akkwistata hlief bis-sahha ta' titolu. Biex tista' tigi akkwistata bil-preskrizzjoni hemm bzonn li l-fond pretiz dominantijkun interkjuz, jigifieri li ma jkollux hrug ghat-triq ghax ikun imdawwar bil-fondi vicini. Dik l-interkjuzura pero' ma tridx tkun l-effett ta' bejgh, tpartit jew qasma; imma trid tkun l-effett ta' avveniment indipendenti mill-volonta' tal-proprjetarju tal-fond pretiz dominanti, jew ta' l-awturi tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info