Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 1, Page 113

Judgement Details


Date
04/06/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
JOSEPH FARRUGIA vs ARTURO PERICI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT - RIKOSTRUZZJONI TA' FOND SKOND PJANTA GDIDA - WAR DAMAGE COMMISSION
Summary
Min jassumi li jirrikostruwixxi fond imgarraf bil-hidma tal-ghadu bil-ftehim li jithallas ta' xoghluminn ghand il-War Damage Commission ma hux lokatur ta' l-opera, imma appaltatur li jassumi li jaghmel opera determinata bi prezz determinat. Ma jistax jinghad li l-prezz mhux determinat billi jkun ghadu mhux maghruf kemm ser ikun l-indennizz li tohrog ghal dak ix-xoghol il-War Damage Commission; ghax dik id-determinatezza tigi bil-fatt li l-appaltatur jirrimetti ruhu ghall-kumpens li taghtih il-War Damage Commission. Imma jekk ir-rikostruzzjoni ssir fuq pjanta diversa minn dik tal-fond kif kien qabel ma ggarraf, l-appaltatur ghandu jigi ndennizzat mill-kommittent tax-xoghol u spejjez izjedli tiswielu d-diversita' tal-pjanta u li taghhom il-Kummissjoni ma taghtihx indenniz. Jekk imbaghadl-appaltatur ikun accetta li jaghmel ir-rikostruzzjoni skond il-pjanta l-gdida, ghax ikun gie assikurat mill-kommittent, jew mill-perit minnu mqabbad, li dik il-pjanta l-gdida, ghax ikun gie assikurat mill-kommittent, jew mill-perit minnu mqabbad, li dik il-pjanta l-gdida mhix sejra tikkagunalu spejjez zejda li ma jigux rifuzi mill-Kummissjoni, u b'dan kollu dawn l-ispejjez zejda jivverifikaw ruhhom, l-appaltatur ghandu dritt ghal dawn l-ispejjez zejda minn ghand min tah l-appalt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info