Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 1, Page 215

Judgement Details


Date
10/12/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
SANTO TONNA vs SALVATORE PORTELLI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ANNIMALI - ART. 13 U 2 TAL-KAP 109 - BORD TAL-KERA - DANNI - FOND KUMMERCJALI - LOKAZZJONI - MOGHOZ U BAQAR - RAZZETT
Summary
Biex jigi stabbilit jekk fond ikunx qieghed iservi ghall-abitazzjoni jew ghall-kummerc meta l-inkwilin, ikun qieghed jaghwml uzu doppju minu, hemm bzonn jigi ezaminat l-iskop prinicpali li ghalih huwauzat dak il-post. Post fejn l-inkwlin izomm numru konsiderevoli ta` annimali li jservu ghall-ezercizzju ta` l-industrija tieghu, bhal ma huma l-moghoz u l-baqar li jinzammu ghall-bejgh tal-halib, huwa protett mill-ligi bhala fond kummercjali. Biex l-inkwilin jista` jigi zgumbrat taht il-Ligi tal-Kera mhabba li jkun ikkaguna danni fil-fond, hemm bzonn li dawn id-danni jkunu konsiderevoli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info