Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 1, Page 188

Judgement Details


Date
12/11/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
ASSUNTA CHIRCOP vs PAWLU CALLEJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIVIZJONI - EREDITA' - LIKWIDAZZJONI
Summary
Met tigi ezercitata l-azzjoni ghall-qasma ta` assi ereditarju ghandu jingieb ghall-qasma dk kollu lijidhol f'dak l-assi, b'mod li ma ghandu jibqa` xejn indiviz minn dak li jidhol f'dak l-assi. Ghalhekk, fil-likwidazzjoni preordinata ghall-qasma ghandhom jigu migjuba l-beni kollha formanti parti mill-assi: ghax divizjonijiet parzjali ma humiex permessi jekk ma jkunx hemm il-kunsesn tal-kondividenti kollha li jhallu in komun xi haga, li ghandha tkun espressament u partikolarment indikata. Gahldaqstant, jekk l-assi ereditarju li tieghu tintalab il-qasma jkollu sehem minn assi ohra li ghad ma gewx likwidati, dak l-assi ma jistax jigi likwidat u maqsum qabel ma ssir il-likwidazzjoni ta` dawk l-assi l-ohra biex jigi stabbilit is-sehem li minn dawk l-assi l-ohra jmiss l-assi li tieghu titnalabil-qasma.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info