Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 1, Page 186

Judgement Details


Date
12/11/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
DOMENICA ABDILLA vs LUIGI ABDILLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ABBANDUN - ALIMENTI - MARA
Summary
Il-ligi tispecifika l-kazi li fihom il-mara titlef id-dritt taghha ghall-alimenti kontra zewgha; fost dawn il-kazi hemm dak meta l-mara, wara li tkun telqet mid-dar konjugali, tirrifjuta minghajr guzta kawza li terga tmur lura f'dik id-dar. Ghall-finijiet tac-cessazzjoni jew le ta` l-obligu tar-ragel li jmantni lill-martu, il-ligi ma tharisx lejn il-kawzali ta` l-abbandun, imma thares biss jekk il-mara ghandhiex jew le raguni gusta biex ma tmurx lura fid-dar konjugali. Il-fatt li l-mara tkun tahdem u taqla` biex tghix ma jeskludix l-obligu tar-ragel li jipprovdi ghall-alimenti taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info