Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 1, Page 101

Judgement Details


Date
07/05/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
CARMELO MICALLEF vs BRIG. JOHN BELLE ME CANCE NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 731 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - NULLITA' - PRESKRIZZJONI - RINUNZJA - SENTENZA
Summary
L-eccezzjoni tal-preskrizzjoni ghandha tigi deciza b'kap separat qabel jew flimkien mas-sentenza fuqil-meritu. Jekk dan il-precett tal-ligi ma jigix osservat, u l-kawza tigi appellata, l-uniku rimedju huwa li dik is-sentenza appellata tigi annullata, u l-atti jigu rincijati lill-Ewwel Qorti. Ir-rinunzja ghall-preskrizzjoni ghandha tigi pruvata b'mod car u konkludenti; u ma tistax tigi ammessa meta hija bazata fuq atti u fatti li ma humiex univoci u jistghu jaghtu lok ghal interpretazzjonijietdiversi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info