Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 1, Page 106

Judgement Details


Date
14/05/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
TABIB ARTHUR PORTAINER, M.D. vs CARMELO ATTARD ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 206 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - PROVI - XHIEDA GODDA
Summary
Jekk ma jirrikorrix wiehed mill-kaz li fihom il-ligi espressament tippermetti l-produzzjoni fl-appell ta' xhieda li ma xehdux fl-ewwel istanza, dawk ix-xhieda ma ghandhomx jigu ammessi fit-tieni istanza jekk mhux fil-kaz li l-Qorti thoss li x-xhieda taghhom hija necessarja jew utili. Din in-necessita' jew utilita' hemm bzonn pero' li tkun inqalghet wara s-sentenza appellata, u ma tridx tkun ga sussistenti meta l-kawza kienet qieghda tigi trattata quddiem l-Ewwel Qorti. L-emendi introdott fis-sens 1934 tal-Ligijiet tla-Procedura Civili ma kellhomx l-iskop li jillimitaw id-dritt tal-Qorti li jsejhu xhieda ohra meta thoss il-htiega taghhom: imma dak id-dritt tal-Qorti lanqas ghandu jigi nterpretat fis-sens li l-Qorti tista' tinjora dik id-dispozizzjoni tal-ligi dwar il-produzzjoni ta' xhieda godda fl-appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info