Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 1, Page 173

Judgement Details


Date
22/10/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
JOSEPH TONNA vs JOSEPH BONAVIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ATTI GUDIZZJARJI - CITAZZJONI - KORREZZJONI - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - NULLITA' - SENTENZA - SPEJJEZ
Summary
L-atti gudizzjarji li handhom x'jaqsmu ma` kawza fejn l-isem tal-konventa, mara mizzewga, hija ndikata bhala l-mara ta` ragel li ismu huwa ndikat hazin f'dawk l-atti, huma kollha nulli, u nulla hija wkoll is-sentenza moghtija fuq dawk l-atti. DAn l-izball fl-indikazzjoni ta` l-isem ta` dak ir-rgelma jistax jigi korrett f'sede ta` l-appell; u ghalhekk, meta sentenza simili tigi appellata, ikun hemm lok li tigi revokata dik is-sentenza u li l-konvenuta tigi liberata "ab observantia".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info