Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 1, Page 15

Judgement Details


Date
19/02/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
GIOVANNI BONAVIA vs CARMELO BONAVIA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 528 TAL-KODICI CIVILI - DRITT TAL-KOMPROPRJETARJI LI JAGHMLU UZU MILL-HAGA KOMUNI - KERA - KONSORZJU
Summary
Il-komproprjetarji ghandhom dritt jaghmlu uzu mill-haga komuni minghjar ma jhallsu kumpens ta' dak l-uzu lill-komproprjetarji l-ohra li ma jaghmlux dak l-uzu. In bazi ghal dan il-principju stabbilitmill-ligi, min ikun jokkupa fond komuni ma hux obbligat ihallas il-kera ghal dik l-okkupazzjoni sakemm ma jkunx gie interpellat ghalhekk b'att gudizzjarju. Ghalhekk ukoll, jekk wiehed jirrecedi minnnegozju agrikolu komuni, minghajr ma jitlob il-likwidazzoni ta' dak in-negozju jibqa' ezercitat mill-konsorti l-ohrajn billi jkomplu juzaw l-attrezzi inservjenti ghal dak in-negozju, il-konsorti li hareg mill-azjenda komuni ma jistax jirreklama kumpens ghall-uzu ta' dawk l-attrezzi u sehmu mill-profitti u mill-interessi ta' dak in- negozju sakemm huwa ma jkunx interpella lill-konsorti l-ohra, li komplew in-negozju, biex huwa jiehu dak is-sehem tieghu. Dak id-dritt jibda jassussisti minn meta huwa jkun ghamel dik l-interpellazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info