Reference: Volume 35A (1951), Part No. 1, Section 1, Page 10

Judgement Details


Date
19/02/1951
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A., BORG GORG
Parties
GEROLAMO FARRUGIA ET vs SALVATORE CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI NEGATORJA - AZZJONI PETITORIA - LOKAZZJONI - MOLESTJI - PASSAGG - SERVITU'
Summary
Id-dritt li l-konduttur jakkwista bis-sahha tal-lokazzjoni huwa personali u mhux reali; u ghalhekk huwa ma jakkwistax ebda drittijiet fuq il-haga lilu mikrija, ima jakkwista biss id-dritt li jkollu i-lokatur it-tgawdija tal-haga ghaz-zmien tal-lokazzjoni. Ghaldaqstant, jekk il-konduttur isofri ximolestji minn xi hadd li ikun jippretendi xi drittijiet fuq il-haga, huwa ghandu jsejjah lill-lokatur biex dan inehilu dawk il-molestji. Imma jekk dawk il-molestji jkunu jikkonsistu f'xi "via di fatto" li ma jinteressawx ebda element tad-dritt tal-proprjeta fuq dik il-haga huwa ghandu azzjoni proprja biex jirrespingi dawk il-molestji "di fatto". Azzjoni diretta biex jigi dikjarat illi fond huwa hieles minn servitu' ta' passagg favur fond iehor hija azzjoni reali, u mhux azzjoni personali; dik hija l-azzjoni negatorja, ossija wahda mill-azzjonijiet petitorji; u l-konduttur ma ghandux drittjesperixxi dik l-azzjoni kontra min jippretendi dik is-servitu. Ghax azzjonijiet simili jistghu jigu ezercitati biss minn min huwa s-sid tal-fond.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info