Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 3, Page 1083

Judgement Details


Date
02/05/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
ADRIANO CASSAR GALEA NOE vs JOSEPH DARMANIN
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR BEJJIEGHA BIEB B'BIEB - KAP.317 TAL-LIGIJIET TA' MALTA
Summary
Is-socjeta assikuratrici fittxet ghall-hlas tal-premium ta' assikurazzjoni. Riflessjonijiet interessanti tal-Qorti ta' l-Appell dwar il-kuntratt ta' Assigurazzjoni dwar kuntratt maghmula fuq l-ghatbatal-bieb - doorstep contracys. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonkludiet illi l-kuntratt taht ezami kienirregolat bil-provediment tal-Kap. 317. In-nullita' relattiva tal-licenza ma kinitx applikabbli ghaliex din kienet biss sollevabbli mill-konsumatur fi zmien xahar mill-kuntratt liema zmien kien ilu li ghadda. Nullita' oggettiva hija konsegwenza tan-nuqqas ta' osservanza ta' l-artkolu 7 u 8 tal-Ligi li jipprovdu illi ghandu jkun hemm indikat illi l-kuntratt jista' jigi kkancellat. Ma gewx segwiti l-formalitajiet li l-ligi tesigi ad validitatem f'din il-kwalita' ta' skrittura u konsegwentementl-iskrittura kienet nulla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info