Referenza: Volum 33G (1949), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 857

Dettalji tas-Sentenza


Data
11/04/1949
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs GIUZEPPI AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPROPRJAZZJONI INDEBITA - ART. 307, 308, 382 (2), 383, U 445 (5) TAL-KODICI KRIMINALI - KOMPETENZA - RINVIJU - VALUR
Fil-Qosor
Jekk, f'kaz ta' imputazzjoni dwar approprjazzjoni ndebitu kwalifikata, u ghalhekk persegwibili "ex ufficio", l-Attorney General jirrinvija l-atti lill-Magistrat biex dan jiddecidi l-kaz sommarjament,u fir-rinvija jezigi l-kwerela tal-persuna frodata u jiceita l-artikolu tal-ligi li jikkontempla l-approprjazzjoni ndebita semplici, li hija rinunzjabili mill-parti leza, dan juri li l-Attorney General ikun qieghed jikkunsidra r-reat bhala approprjazzjoni ndebita semplici. Il-valur, in kwantu li jtalla' l-piena, ghandu jitqies ghall-finijiet tal-kompetenza tal-Qorti. Meta jkun hemm cirkustanzi attenwanti, imma bla attenwanti l-piena tkun teccedi l-kompetenza inferjuri, ir-reat jibqa' ta' kompetenza superjuri; imma ma hemm ebda dispozizzjoni tal-ligi li tghid li meta jkun hemm cirkustanzi aggravanti (apparti l-konkors ta' reati u ta' pieni u apparti r-recidiva) ir-reat jibqa' ta' kompetenzainferjuri, jekk il-piena ordinarja, apparti l-aggravanti, tkun ta' dik il-kompetenza. Ghalkemm bir-rinviju l-Attorney General ma jorbotx ghal kollox lill-Magistrat, zgur pero' li jorbtu fuq haga wahda, jigifieri illi l-Magistrat ma jistax aktar isib imputazzjoni li teccedi l-kompetenza tieghu. Ghaldaqstant, jekk l-imputazzjoni kienet ta' approprjazzjoni ndebitu kwalifikata, u l-Attorney Generalfir-rinviju jkun wera li huwa jikkunsidra r-reat bhala approprjazzjoni ndebita semplici, li anki bl-aggravanti tal-valur ma jeccedix il-kompetenza inferjuri, is-sentenza tal-Magistrat, li tkun iccitat l-artikolu citat mill-Attorney General relativ ghall-approprjazzjoni ndebita semplici, ghandha tigi nterpretata fis-sens illi l-Magistrat iddikjara lill-imputat hati ta' approprjazzjoni ndebita semplici, avvolja huwa jkun iddikjara li sabu hati skond l-akkuza li kienet ta' approprjazzjoni ndebitakwalifikata. U ghalhekk ir-reat li ghalih ikun gie hekk kundannat l-imputat huwa rinunzjabili mill-parti leza.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni