Referenza: Volum 33G (1949), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 850

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/03/1949
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs GIUZEPPI BONNICI - ARA SENTENZA FIL-MERITU TAL-20 TA' GUNJU 1949 (PUBLIKATA)
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL - ART. 626 U 625 TAL-KODICI KRIMINALI - ETA' - GURAMENT - XHIEDA
Fil-Qosor
Il-Ligi Maltija ma tekludix lil hadd milli jaghti x-xhieda tieghu minhabba li ma jkollux xi eta' partikulari; izda hemm bzonn li l-Qorti tkun soddisfatta illi x-xhud, ghalkemm mhux ta' l-eta', jaf lihi haga hazina li wiehed jixhed il-falz. Barra minn dan, meta l-Qorti, minhabba l-eta' tax-xhud, ikollha dubju jekk hu jifhemx l-importanza tal-gurament, anki wara t-tifsir tal-Qorti, u jkun jidhrilha mehtieg illi x-xhud, qabel ma jixhed, ghandu jigi nfurmat ahjar dwar il-konsegwenzi ta' xhieda falza, hija tista', jekk fil-fehma taghha dik ix-xhieda hija rilevanti, thalli l-kawza ghal gurnata ohra. Ghalhekk ma hux korrett illi Magistrat jisma' xhud, li mhux ta' l-eta', bla gurament, u jaghmelassenjament fuq id-dikjarazzjonijiet ta' dak ix-xhud, minghajr ma jaghti kaz ta' dawn id-dispozizzjonijiet. Il-Magistrat ghandu jezamina jekk dak ix-xhud jifhemx l-importanza tal-gurament, u jekk majkunx soddisfatt, jilicenzjah bhala xhud inkompetenti. Fil-kaz prezenti l-Magistrat sama' xhud tahtl-eta' bla gurament u minghajr ma ezamina jekk dak ix-xhud kienx jaf x'inhija l-importanza tal-gurament. Fl-appell dik ix-xhieda giet impunjata; u l-Qorti ta' l-Appell irrimedjat billi tat provvediment biex tigi esplorata l-possibilita' li dak ix-xhud jigi istruwit dwar x'inhu l-gurament; salvo limbaghad, wara, il-Qorti tezamina hija stess jekk il-grad ta' dak li jaf u jifhem ix-xhud ikunx bizzejjed biex jirrendih kompetenti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni