Reference: Volume 33G (1949), Part No. 4, Section , Page 953

Judgement Details


Date
31/10/1949
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs SPIRU ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - NEGLIGENZA
Summary
Jekk wihed jigi mitlub jaghmel xi haga ghal persuna ohra, u huwa jaccetta, dik il-persuna ghandha tuza d-diilgenza u l-prudenza ta` bniedem ragjonevoli biex dak li hija titlob minn ghand l-"invitee" ma jkunx ta` hsara li tista` tigi lill-"invitee" minn xi haga li dan majkunx fi grad li jista` japprezza adegwatament fl-ghamil ta` dik il-haga. Jekk dik il-persuna, jigifieri l-"invitor", ,a tadoperax din il-prudenza, u l-"invitee" jsofri xi hsara, "invtr" huwa negligenti u kriminalment responabilighal dik il-hsra, minghajr ma jista` jinovka bhala difiza tieghu l-fatt li l-"invitee" ghamel dak li ghamel ghax ried hu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info