Reference: Volume 33G (1949), Part No. 4, Section , Page 951

Judgement Details


Date
31/10/1949
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GANNA XUEREB
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - PROVI - XHIEDA
Summary
Huwa dover tal-Pulizija prosekutirici li tmur quddiem il-Qorti lesta bil-provi, partikolarment bil-provi baziljari ta` l-akkuza; imma ma jidherx illi l-Qorti ma tistax, meta ma jkunx hemm preguizxzjughall-imputat jew ghal ci raguni ohra, u dejjem skond c-cirkustanzi, taghti lill-Pulizija posponiment, u mhux differiment ghall-produzzjoni ta` dawk il-provi. Jekk pero` l-kawza tigi appellata, ghaxil-Qorti tal-Magistrati tkun ezercitat id-diskrezzjoni taghha fis-sens ta` rfijut tal-posponiment, il-QOrti ta`l-Appell ma tistaxx tindahal f'dik id-diskrezzjoni u taghti lill-Prosekuzzjoni l-opportunita` li ggib dawk il-provi fl-appell. Kaz simili ma jistax jigi parifikat ma` dak fejn il-Prosekuzzjoni tkun giet illegalment impeduta milli taghmel xi prova mill-Magistrat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info