Reference: Volume 33G (1949), Part No. 4, Section , Page 890

Judgement Details


Date
06/06/1949
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GUZEPPI FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 12 TA' L-ORDINANZA XVI TA' L-1944 - KERA OGHLA MINN DAK PERMESS MILL-LIGI - LOKAZZJONI - PRESKRIZZJONI - REAT PERMANENTI U REAT ISANTANEU
Summary
Il-preskrizzjoni ta' l-azzjoni penali kontra min jirrendi ruhu hati ta' vjolazzjoni tad-dispozizzjonijiet tal-Ligi tal-Kera ta' l-1944 (Ordinanza XVI), fosthom dik li wiehed jiftiehem li jikri b'keramhux skond ma tghid dik il-ligi, tibda tghaddi mill-jum li fih tigi kommessa l-vjolazzjoni tal-ligi. Ghall-finjiet ta' din il-preskrizzjoni, ir-reati kontra dik l-Ordinanza huma reati istantanei, avvolja l-permanenza taghhom tibqa'; u ghalhekk il-preskrizzjoni tibda tghaddi minn meta gie konsumatir-reat b'dak il-ftehim. Fil-kaz prezenti, l-imputat kien kera, fond b'mod li kiser id-dispozizzjoni rilevanti ta' dik l-Ordinanza, u sal-jum li gie migjub quddiem il-Qorti kien gadu jdahhal il-kera hekk miftiehem; izda gie ritenut illi l-azzjoni kontra tieghu kienet preskritta, ghaliex il-procediment ma nbediex fi zmien sentejn minn meta huwa kera l-fond.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info