Reference: Volume 73 (1989), Part No. 1, Section , Page 52

Judgement Details


Date
12/04/1989
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
AVUKAT DR. LAWRENCE PULLICINO vs KAP KMANDMANT TAL-FORZI ARMATI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - LIBERTA' PERSONALI - LIBERTA' PROVIZORJA - NULLITA' - OMICIDJU VOLONTARJU - PROCEDURA - RIKUZA - SMIGH XIERAQ - ZMIEN RAGONEVOLI
Summary
Ir-rikorrent allega li d-detenzjoni tieghu pendenti l-guri kienet tikser id-drittijiet fundamentalitieghu ghal-liberta' personali u ghal smigh xieraq fi zmien ragonevoli. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talbiet rar-rikorrent. Il-Qorti Kostituzzjonali rriformat billi ddikjarat li l-provvediment ta' l-artikolu 575(1) tal-Kodici Kriminali jilledi d-drittijiet tar-rikorrent kif protetti mill-artikoli 5(1)(c) u 5(3) ta' l-ewwel skeda ta' l-Att XIV ta' l-1987. L-appellat kien issolleva l-kwistjoni tan-nullita' tal-proceduri billi dawn ma kinux saru wara ordni ta' riferenza tar-rikorrent. Il-Qorti rriteniet li tali procedura kienet valida billi l-Qorti tal-Magistrati kienet irritenietli ma kellhiex kwistjoni kostituzzjonali quddiemha. Il-Qorti rriteniet li l-artikolu 575(1) tal-Kodici Kriminali li kien jippriva lill-Qorti mid-diskrezzjoni fl-ghoti tal-liberta' provizorja fejn l-arrestat ikun akkuzat bir-reat ta' omicidju volontarju jilledi d-dritt ghal-liberta' personali kif garantit mill-artikoli 5(1)(c) u 5(3) tal-Konvenzjoni Ewropeja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info