Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section , Page 197

Judgement Details


Date
13/05/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELA AZZOPARDI vs CARMELO AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - ART. 54 TAL-KODICI CIVILI - SEPARAZZJONI PERSONALI
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi li taghti lill-mara d-dritt ghall-alimenti provvizorja fil-pendenza tal-kawza tas-separazzjoni ma tapplikax meta l-mara tkun ga giet kanonizzata kreditrici ta' retta alimentarja stabbilita b'sentenza precedenti, qabel ma giet inoltrata l-kawza tas-separazzjoni. Konsegwentement, il-mara li, wara li tkun ga otteniet kontra r-ragel sentenza ta' alimenti, taghmel kawza ta' separazzjoni personali, ma tistax, fil-mori ta' din il-kawza, titolu awment tar-retta alimentarja gastabbilita bis-sentenza precedenti: ghax ir-retta alimentarja ga stabbilita b'sentenza definitiva matistax tigi varjata hlief b'sentenza ohra definitiva. Fil-kaz prezenti, il-mara, li ga kellha favur taghha sentenza ta' alimenti f'certa rata, ghamlet kawza ta' separazzjoni personali, u fil-pendenza tal-kawza talbet awment tar-retta alimentarja kanonizzata favur taghha bis-sentenza precedenti. Il-Qorti ta' l-Ewwel Grad akkordat dak l-awment. Il-mara appellat, ghax ippretendiet awment f'rata akbar. Il-Qorti ta' l-Appell, b'applikazzjoni ta' dan il-principju, iddecediet li l-awment mitlub masetax jigi akkordat, lanqas mill-Ewwel Qorti, u ghalhekk cahdet l-appell, ghalkemm l-awment akkordat bid-digriet appellat kien sejjer jibqa' shieh, non ostante l-principju fuq enuncjat, billi r-ragelma appellax minn dak id-digriet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info