Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section , Page 236

Judgement Details


Date
17/06/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
EDWARD KITCHER vs GIO. MARIA CIAPPARA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - ART. 814 9E) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ART.25 TAL-KAP.109 - BOARD TAL-KERA - RITRATTAZZJONI
Summary
L-unika limitazzjoni stabbilita mil-Ligi ghall-appell mis-sentenzi tal-Board tal-Kera hija dik li, biex dawk is-sentenzi jkunu appellabli, jehtieg li jkunu ddecidew kwistjoni ta' dritt li fuqa jsir l-appell. Ghalhekk mhix accettabili estensjoni ta' dik il-limitazzjoni fis-sens li d-dritt ta' l-appell ma jistax jigi estiz ghal kazijiet ta' ritrattazzjoni; ghax l-estensjoni ta' dik il-limitazzjonitigi taghmel distinzjoni bejn sentenza u ohra tal-Board li fil-Ligi ma tezistix. Ghaldaqstant, sentenza tal-board tal-Kera li mhix appellabili hija suggetta ghar-ritrattazzjoni, jekk jirrikorri xi wiehed mill-motivi kontemplati mill-Ligi tal-procedura; fosthom dak meta l-kawza tkun trid tigi ritrattata minhabba aplikazzjoni hazina tal-ligi fil-kaz biss li d-decizjoni, meta l-fatt kien tassew kifstabbilit fis-sentenza attakkata, ma tkunx dwar interpretazzjoni tal-ligi li fuqha l-Qorti tkun espressament tat decizjoni. Kaz fejn il-Bord tal-Kera jkun iffissa l-kera xieraq f'certu ammont fuq ir-rapport tal-membri teknici tieghu, li jkunu llikwidaw il-"capital outlay on construction" tal-fondf'somma differenti minn dik likwidata mill-perit privat tas-sid, mhux kaz ta' applikazzjoni hazina tal-ligi, imma ta' fissazzjoni tal-kera bazata fuq il"capital outlay on construction" kif determinatmill-perit prodott "ex parte". U ghalhekk mhux kaz ta' ritrattazzjoni minhabba applikazzjoni hazinatal-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info