Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section , Page 187

Judgement Details


Date
09/05/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ONOR. EDGAR CUSCHIERI, O.B.E., NE. ET. vs PERIT JOSEPH ZAMMIT BONET. B.E.A., A. & C.E. ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 227 (3) U (4), U ART. 152 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - KONKLUZJONI TAL-PROCESS - RISPOSTA - SFILZ - TERMINU
Summary
Ir-risposta ta' appellat ghal rikors ta' appell ghandha tigi prezentata fi zmien jumejn tax-xoghol mill-jum li fih l-appellat ikun gie notifikat bir-rikors ta' l-appell; u l-procediment fuq dan l-appell jigi maghluq malli jaghlaq dan it-terminu. Risposta prezentata wara l-gheluq ta' dan iz-zmien hija illegali, u t-talba ta' l-appellant biex dik ir-risposta tigi sfilzata, bhala serotina, ghandha tigi milqugha. Izda l-isfilz tar-risposta ma jipprekludix lill-parti li naqset tipprezenta rispostafit-terminu milli tidher fl-appell u ggib il-provi; ghax b'hekk dik il-parti ma tiddekadix mid-drittta' udjenza orali fl-appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info