Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section 2, Page 389

Judgement Details


Date
06/06/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
NAZZARENO GRECH vs CARMELO DEBATTISTA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
SENSERIJA - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Is-sensal ghandu dritt ghal senserija meta l-operazzjoni tkun giet effettivament konkjuza; izda jekkis-sensal (mhux dak kontemplat mill-ligi kummercjali, li jehtieg rekwiziti specjali) - ilaqqa' l-partijiet u jsir il-ftehim, u dan wara, ghal xi raguni jew ohra, ma jigix effettwat, is-sensal ghandudritt ghal kumpens, li ghandu jigi diskrezzjonalment fissat mill-Qorti, mehudin in konsiderazzjoni x-xoghol minnu prestat, l-importanza tan-negozju, u c-cirkustanzi kollha tal-kaz. Il-kumpens jista'jigi moghti fuq l-istess citazzjoni, ghalkemm tkun giet mitluba senserija u mhux kumpens. Imma jekkil-medjatur ikun talab senserija meta kellu dritt biss ghal kumpens, u meta tigi likwidata favur tieghu somma wisq inferjuri ghal dik minnu pretiza, allura jkun il-kaz li l-kap ta' l-ispejjez jigi moderat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info