Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section 2, Page 377

Judgement Details


Date
06/05/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
AVUKAT DR. CARMELO ZAMMIT NE. vs ROSINA FALZON ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HANUT - KUMMERCJANT - LICENZA - MARA
Summary
Il-kwistjoni jekk il-kummerc li tezercita l-mara mizzewga huwiex publiku u notorju, b'mod li ghandujigi prezunt il-kunsens tar-ragel li ma jkunx oppona ruhu formalment kif trid il-ligi ghal dak l-ezercizzju, hija kwistjoni ta' fatt, u kwindi rimessa ghall-apprezzament tal-Qorti. Fil-kaz prezenti,kuntrarjament ghal dak li deher lill-Ewwel Qorti, il-Qorti ta' l-Appell zammet u qatghet illi mill-provi kien hemm bizzejjed biex jigi ritenut li kienet tirrizulta b'mod soddisfacenti l-kwalita' ta' mara kummercjanta fil-konvenuta. Il-mara li tezercita hanut fl-interess eskluziv taghha u bil-kunsens ta' zewgha hija kummercjanta, avvolja l-licenza tal-hanut minnha ezercit tkun f'isem haddiehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info