Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section 2, Page 372

Judgement Details


Date
15/04/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
N/A
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 569 TAL-KAP. 17 - CESSAZZJONI TAL-PAGAMENTI - FALLIMENT - INSOLVENZA TAL-KUMMERCJANT
Summary
Il-punt dwar "meta" kummercjant jieqaf mill-hlas tad-djun, u ghalhekk ikun fi stat ta' falliment, huwa punt ta' fatt. Ic-cessazzjoni tal-pagamenti tavvera ruhha mhux biss meta l-kummercjant fil-fattu materjament ma jkomplix ihallas id-djun tieghu; imma ga ma jkunx hemm kontinwazzjoni ta' pagamentimeta huwa, biex ihallas id-dkun, jirrikorri ghal mezzi rovinuzi. ghax f'dan il-kaz ikun hemm "solvenza fittizja", prokurata b'mezzi rovinuzi u frawdolenti. Ghaldaqstant, jekk il-kummercjant, biex ihallas lil wiehed mill-kredituri tieghu, jassenjalu merkanzija mhix imhallsa ta' kummercjant iehor,u sahansitra taht il-"cost price", ikun ga hemm l-istat ta' insolvenza ta' dak il-kummercjant; ghaxdik l-operazzjoni hija rovinuza, billi l-meranzija hija ntiza normalment ghar-rivendita bi profitt;u hija frawdolenta, ghaliex il-kummercjant ma ghandu ebda dritt ihallas dejn tieghu bil-merkanzija ta' haddiehor li kien ghadu ma hallasx, u dippju' jassenjaha bi prezz baxx. Operazzjoni simili turikontinwazzjoni artificjuza ta' pagamenti, u tahbi l-izbilanc ekonomiku li jkun jinsab fih dak il-kummercjant. U ghalhekk, il-kummercjant li jirrikorri ghal operazzjoni simili, ghandu jigi ritenut liga kien fi stat ta' falliment fiz-zmien li ghamel dik l-operazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info