Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section 1, Page 329

Judgement Details


Date
05/12/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
PAOLO ABELA vs EUCARISTICO ZAMMIT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AKKWEDOTT - ILMA TAX-XITA - RETRATT - SERVITU' - STILLICIDJU - VICINANZA
Summary
Jekk zewg fondi li l-ilma tax-xita tal-bjut taghhom jirriversa ruhu f'bir komuni jigu divizi, b'modli dawk iz-zewg fondi jigu jappartjenu lil sidien differenti, u dawk is-sidien ibiddlu s-sistema tad-drenagg ta` dak l-ilma ujoholqu stat ta` fatti gdid fis-sens li dak l-ilma taz-zewg fondi, ghalkemmjibqa` jghaddi minn katusa komuni, jitferra fit-triq publika, u dan isir bi ftehim komuni biex titwehha s-soggezzjoni li qabel kienet tezisti bejn iz-zewg fondi; dan l-istat ta` fatti gdid ma jikreaxservitu` gdida; u lanqas jimmodifika s-servitu` li kien hemm qabel; ghax ilfethim tas-sdiene sar bil-fehma li tinehha s-servitu` likienet taggrava fuq wiwhed mill-fondi. U dan avvolja l-opri biex sardak il-kmabjament ikunu jinsabu kostruwiti fil-fond ta` wiehed minnhom; u anki jekk il-katusa li minnha jghaddi l-ilma biex jitferra fit-triq komuni tigi kollokata fil-faccata taz-zewg fondi fil-pontli jikkorrispondi ghall-hajr divizrju ta` bejniethom. Gahx il-volonta` tal-partijiet, li hija essenzjali ghall-kostituzzjoni ta` servitu` gdida, tkun mresqa f'ka simili, u l-hajt divizorju li fuqu tinsab imqeghda l-katusa komuni huwa komuni bejn izz-ewg fondi, u kul wiehed mill-komproprejtarji jista` jinqeda bil-haga komuni taht il-kondizzjonijiet stabbiliti mil-ligi. Gahldaqstant, jekk is-sidta` wiwehd minn dawn il-fondi jbieghu, is-sid tal-fond l-iehor ma ghandux dritt jirkuprah bit-titolutal-vicinanza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info