Reference: Volume 73 (1989), Part No. 1, Section , Page 37

Judgement Details


Date
05/04/1989
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A.
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMELO SIVE CHARLES ELLUL SULLIVAN, ANDREW CAMILLERI, SAVIOUR GRECH, MICHAEL GALEA U CARMELO SIVE CHARLES FENECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - AVUKAT - GURISDIZZJONI KOSTITUZZJONALI - KOSTITUZZJONI - PATROCINJU - SMIEGH XIERAQ - SMIGH XIERAQ
Summary
Fir-rikors ta' process pendenti quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Civili, fuq rinviju kostituzzjonalililha mill-Qorti tal-Magistrati, l-prosekuzzjoni ssollevat il-kwistjoni li f'dawk il-proceduri whudmill-imputati ma setghux jigu assistiti mill-avukati taghhom billi dawn kienu membri tal-Parlament.Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili rriteniet l-oggezzjoni ghall-presenza ta' dawn l-avukati ghal-bazi ta' l-artikolu 79 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura civili inpendata. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Il-Qorti decidiet li l-proceduri quddiem il-Prim' Awla tal-Qorti Civili fuq riferenza mill-Qorti tal-Magistrati kienu ta' natura kostituzzjonali u jaghtu lok ghall-appell quddiem il-Qorti Kostituzzjonali. Inoltre kkondludiet li l-applikazzjoni ta' l-Art. 79 fuq imsemmi fil-kaz prezenti kien jilledi d-dritt ghas-smigh gust protett mill-artikolu 39(2).
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info