Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section 1, Page 306

Judgement Details


Date
14/11/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
BARUNI LINO TESTAFERRATA BONICI ET vs EMILY MOAKES
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - BOARD TAL-KERA - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI - MOROZITA FIL-HLAS TAL-KERA
Summary
Decizjoni tal-Board tal-Kera li tirritjeni, bhala principju generali, li l-inkwilin ma hu qatt gustifikat l i jissospendi l-hlas tal-kera, u li ghalhekk, jekk ma jkomplix ihallas l=l-kera minhabba kwistjoni li ghandu mas-sid, jinkorri fil-morozota` kontemplata fil-Ligi tal-Kera ghad-dekadenza mill-lokazzjoni, hija decizjoni ta` punt ta` dritt li jirrendi dik is-sentenza appellabili. jekk kien l-istess sid li gib stat ta` fatt li minhabba fih irrenda mpossibili ghall-inkwilin ghal certu zmien lijkompli jhallas il-kera, u mbqaghad il-kera jigi mhallas kollu jew depozitu, ma hemmx il-vera merozita` li trid il-ligi, li ghandha bhala skop li tissalvagwarda d-drittijiet tal-lokatur ghall-adempiment ta` l-obligi ta` l-obligazzjoni jkun gie ostakolat mill-istess kreditur. Gahldasqtant, meta jkun hemm cirkustanzi li jigustifkaw l-atteggjament ta` l-inkwilin fin-nuqqas tieghu li josserva l-obligi teighu skond il-ligi, huwa ma jiddekadix mid-dritt teighu biex tigi mgedda lilu l-lokazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info