Reference: Volume 73 (1989), Part No. 1, Section , Page 14

Judgement Details


Date
20/01/1989
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
HARDING HUGH, GULIA WALLACE A., AGIUS CARMEL A.
Parties
PERIT ARKITETT JOSPEH BARBARA vs ONOREVOLI PRIM MINISTRU IN RAPPREZENTANZA TAL-GVERN TA' MALTA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ABBROGAZZJONI TA' - AZZJONI - DRITT - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KOSTITUZZJONI - KUMPENS - PROPRJETA' - WAR DAMAGE ORDINANCE
Summary
L-Att XXIX ta' l-1980 jikkostitwixxi kera tad-drittijiet fundamentali protetti mill-artikolu 37(1) tal-Kostituzzjoni, u cjoe' d-dritt fundamentali ghall-proprjeta'. L-Att XXIX ta' l-1980 kien abbrogal-Ordinanza ta' l-1943 dwar il-hsarat tal-Gwerra. B'dan il-mod, ir-rikorrent, li kellu kawza pendenti quddiem il-War Damage Commission ghall-kumpens lilu dovut ghall-hsarat sofferti, gie tilef id-dritt ghal dak il-kumpens. Il-Qorti rriteniet li l-azzjonijit ezercitati mir-rikorrent kienu jaqghu taht id-definizzjoni ta' proprjeta' mobble kif ikkontemplati fl-artikolu 315(a) tal-Kodici Civili u konsegwentement huma protetti mill-artikolu 37(1) tal-Kostituzzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info